Pirkkalan seurakunnan strategia 2021-2025

Pirkkalan seurakunnan perustehtävä on sama kuin koko kirkon: edistää Jumalan valtakunnan toteutumista, rukoilla ja julistaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta lähellä ja kaukana. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää ja toimintaa. Se toteutuu pitämällä ovia auki ja kutsumalla ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisemalla välittämään lähimmäisistä ja koko luomakunnasta.​

Yhteiset arvot vievät eteenpäin

Pirkkalan seurakunta jakaa kirkon yhteiset arvot, jotka ovat usko, toivo ja rakkaus. Nämä kolme perinteistä kristillistä hyvettä määrittelevät ja ohjaavat seurakunnan toimintaa sekä vaikuttamista erilaisissa verkostoissa.​

Tulevana strategiakautena Pirkkalan seurakunta vahvistaa kulttuuria, jossa korostuvat rohkeus kokeilla, luoda uutta ja kehittää. Seurakunta haluaa toimia vastuullisesti sekä pitää ovet auki uudelle ja uudistumiselle pysyvää perustaansa kunnioittaen. ​

Pirkkalan vetovoima on edelleen vahva. Lähivuosina kunnan asukasluku kasvaa. Kunnan kasvun myötä seurakunnan väkiluku kasvaa, vaikka kirkkoonkuulumisprosentti ei nousisikaan. Tavoitteena on, että Pirkkalan seurakuntaan kuuluu vuonna 2025 vähintään 70 prosenttia kunnan asukkaista. ​

Pirkkalan seurakunta noudattaa toiminnassaan yhteiskuntavastuuta hoitamalla taloutensa, sitomalla toimintansa kristilliseen ihmiskäsitykseen ja ottamalla ympäristöasiat huomioon. Pirkkalan seurakunta kantaa aktiivisesti vastuutaan lähetystyössä, kansainvälisessä diakoniatyössä sekä ystävyysseurakuntatoiminnassa.​

Henkilöstön lukumäärä pidetään ennallaan. Pirkkalan seurakunnan vahvuutena ovat aktiiviset seurakuntalaiset, joille tulee antaa tilaa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Työntekijöiden rooli on jatkossa valmentava ja seurakuntalaisten aktiivisuutta tukeva.​

Seurakunnan organisaatio joustaa ja vastaa työn haasteisiin. Seurakuntalaisten, työntekijöiden ja päättäjien vuorovaikutus on avointa. Seurakunnalla on keskeinen tehtävä yhdessä kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden rinnalla vahvistaa hyvän elämän edellytyksiä Pirkkalassa. Seurakunnan toimipisteet ovat luonteeltaan kodikkaita, ja niissä voidaan olla levollisesti yhdessä  sekä vaihtaa ajatuksia erilaisista elämän kysymyksistä.  ​

Seurakunnan hengellinen ilmapiiri on avara. Seurakunnan ovet ovat auki niin epäilijöille, etsijöille kuin niille, jotka kokevat löytäneensä Jeesuksen. Seurakunnan työntekijöiltä edellytetään entistä enemmän kykyä monimuotoisen uskonnollisen ajattelun kohtaamiseen. Olennaista on valmius dialogiin ja keskusteluun. Seurakunnassa puhutaan Jumalasta ja kristillisen uskon keskeisistä kysymyksistä tavalla, joka puhuttelee myös sellaisia ihmisiä, jotka ovat vieraantuneet seurakunnasta tai kokevat seurakunnan etäiseksi ja merkityksettömäksi. ​

Pirkkalan seurakunnan strategia 2021-2025

Yhdessä - Pirkkalan seurakunta 2021-2025Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Selaa julkaisuaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Pirkkalan seurakunnan strategia 2021–2025, saavutettava tekstiversio.

Kulkue jumalanpalveluksessa.