Pirkkalan seurakunnan tulevaisuussuunnitelma 2016-2019

Pirkkala on vireä ja kasvava kunta, joka houkuttelee eri-ikäistä väestöä sijaintinsa, hyvien palveluiden ja
luonnon läheisyyden ansiosta. Kunnan kasvun myötä seurakunnan jäsenmäärä pysyy tasaisena tai
saattaa jopa lievästi lähivuosina kasvaa, vaikka kirkkoon kuulumisprosentti hiukan heikentyisi. Pirkkalan
seurakunta on monipuolisella toiminnallaan mukana seurakuntalaisten ja kuntalaisten elämässä.
Toimitiloista Pirkkalan kirkko ja Kirkkoveräjän seurakuntatalo ovat keskeiset kokoontumispaikat,
mutta myös Pappilan alueen kehittyminen sekä Kapsäkki kauppakeskus Veskassa ovat tuoneet uusia
mahdollisuuksia monenlaiselle toiminnalle. Toisaalta seurakunnan toiminta ei rajoitu vain seurakunnan
omistamiin kiinteistöihin. Seurakunta toimii ja vaikuttaa jäsentensä kautta.


Pirkkala muuttuu entistä monikulttuurisemmaksi. Maahanmuuttajia on entistä enemmän kunnassa ja
tämä näkyy myös seurakunnan toiminnassa. Ihmisten liikkuvuus tuo mukanaan omat haasteensa
seurakuntatyölle. Yhteisöä kaivataan, mutta samalla yksilölliset tarpeet ja odotukset lisääntyvät.
Seurakunta on verkostojen rakentaja, joka tarjoaa tilan ja paikan keskustelulle, läsnäololle ja dialogille.
Erityistä huomiota kiinnitetään myös verkkotyöhön niin sosiaalisessa mediassa kuin laajemminkin
digitaalisessa kanssakäymisessä.


Yhteistyö lähiseurakuntien kanssa on entistä tärkeämpää sekä tukitoimien että toiminnallisen puolen
osalta. Erityistä taitoa tarvitaan siihen, että osaa tarkkailla, lukea ja omaksua ympäristön näkyviä ja
hiljaisia signaaleja. Jäsenlähtöisyys tarkoittaa myös jäsenten elämäntodellisuuden tuntemista, ja kykyä
kuulla heitä ja etsiä yhdessä vastauksia heidän kysymyksiinsä. Silti kirkon tehtävä ja toiminta nousevat
aina sen ydinsanomasta, ihmistä rakastavasta ja armollisesta Jumalasta, joka on voittanut pahan ja
kukistanut kuoleman.


Muutos ja murros haastavat yhteisöt sanoittamaan omaa viestiään uudella tavalla. Yhtenäinen
kansankirkko on taakse jäänyttä aikaa. Nyt tarvitaan oppimista myös niistä sisarkirkoista, jotka elävät jo
toisenlaisessa todellisuudessa.

Pirkkalan seurakunnan tulevaisuussuunnitelma 2016-2019
(ei saavutettava pdf-tiedosto)

Kulkue jumalanpalveluksessa.