Surun keskellä

Läheisen ihmisen menettämisen suru on vahva ja kipeä, vaikka kuolemaa olisi osattukin jo odottaa. Surun keskellä ei tarvitse jaksaa yksin. Jumalan rakkaus ja huolenpito kantavat. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä sekä surusta keskusteltaessa. Ystävien, suvun ja muiden läheisten tuki on myös tärkeää. 

Hautajaisissa saatetaan vainaja viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanan avulla. Kristillinen toivo, lupaus ikuisesta elämästä, kannattelee vaikeana aikana. 

Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin tai pappeihin halutessasi keskustella surustasi. Yhteystiedot löydät täältä. 

Hautajaisten järjestelystä löydät lisätietoja täältä. 

Sururyhmät

Seurakunta haluaa olla tukenasi suruaikana. Tarjoamme mahdollisuuden kokoontua yhteen keskustelemaan ja käymään läpi suruun liittyviä kysymyksiä ja tunteita. Pohdimme kaikille yhteisiä arkisia asioita ja myös syvällisempiä elämän tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä. Etsimme myös yhdessä toivon ja lohdutuksen näköaloja.

Seurakunta järjestää keväällä ja syksyllä sururyhmät, jotka kokoontuvat neljä kertaa. Ryhmässä käydään läpi surun vaiheita ja suruun liittyviä tunteita sekä etsitään yhdessä toivon näköaloja. Samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kokemukset ja tuki on koettu tärkeäksi. 

Älä jää surusi kanssa yksin, vaan tule kokemaan vertaistuen kannattelu. 

Kaksi kivienkeliä istumassa hautakiven päällä.

Ota yhteyttä

kappalainen, diakonia, lähetystyö,
Suupantie 10
33960 Pirkkala
diakoniatyöntekijä
Suupantie 10
33960 Pirkkala

vanhus- ja mielenterveystyö, taloudellinen avustaminen yli 65-vuotiaat