Surun keskellä

Läheisen ihmisen menettämisen suru on vahva ja kipeä, vaikka kuolemaa olisi osattukin jo odottaa. Surun keskellä ei tarvitse jaksaa yksin. Jumalan rakkaus ja huolenpito kantavat. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä sekä surusta keskusteltaessa. Ystävien, suvun ja muiden läheisten tuki on myös tärkeää. 

Hautajaisissa saatetaan vainaja viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanan avulla. Kristillinen toivo, lupaus ikuisesta elämästä, kannattelee vaikeana aikana. 

Voit ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijöihin tai papeihin halutessasi keskustella surustasi. Yhteystiedot löydät täältä. 

Hautajaisten järjestelystä löydät lisätietoja täältä. 

Sururyhmät

Seurakunta haluaa olla tukenasi suruaikana. Tarjoamme mahdollisuuden kokoontua yhteen keskustelemaan ja käymään läpi suruun liittyviä kysymyksiä ja tunteita. Pohdimme kaikille yhteisiä arkisia asioita ja myös syvällisempiä elämän tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä. Etsimme myös yhdessä toivon ja lohdutuksen näköaloja.

Seurakunta järjestää keväällä ja syksyllä sururyhmät, jotka kokoontuvat neljä kertaa. Ryhmässä käydään läpi surun vaiheita ja suruun liittyviä tunteita sekä etsitään yhdessä toivon näköaloja. Itsemurhan tehneiden omaisille järjestetään sururyhmä yhdessä toisten lähiseurakuntien kanssa. Samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kokemukset ja tuki on koettu tärkeäksi. Myös lapsille järjestetään omia sururyhmiä.

Älä jää surusi kanssa yksin, vaan tule kokemaan vertaistuen kannattelu. 

Seuraava ryhmä alkaa 6.11.2019 klo 18. Kokoonnumme
Kirkkoveräjän seurakuntatalolla. 
Muut kokoontumispäivät 13.11., 20.11. ja 4.12.

Ilmoittautumiset diakoniatyöntekijä Päivi Marttila 050 380 7961.

 

Täältä löydät ajatuksia muista elämän kriiseistä selviämiseen. 

Kaksi kivienkeliä istumassa hautakiven päällä.
kappalainen, diakonia ja lähetystyö
Suupantie 10
33960 Pirkkala

Twitter: @jukkamtj

diakoni
Suupantie 10
33960 Pirkkala

taloudellinen auttaminen yli 65-vuotiaat, vanhus- ja mielenterveystyö