Ystävyysseurakuntatoiminta on:

  • paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen
  • tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä
  • olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita
  • osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta
  • yksi kansainvälisen diakonian muoto

Pirkkalan seurakunnan ystävyysseurakunnat

Valjalan seurakunta

Valjalan seurakunta Saarenmaalla on Pirkkalan srk:n  ystävyysseurakunta. Valjalan seurakuntaan pidetään yhteyttä, tuetaan taloudellisesti sekä käydään vierailuilla puolin ja toisin - esimerkiksi kuorovierailuja. Ystävyystoiminnan alkuaikoina Pirkkalan seurakunnan vapaaehtoiset  olivat mukana talkootöissä rakentaen ja kunnostaen tiloja Valjalassa.

Seurakunnan kirkkoherra on Hannes Nelis.

Valjalan seurakunnasta löytyy lisää tietoa kotisivuilta: http://www.eelk.ee/~psaarte/kogudused/ava.php?nimi=Valjala&image=V12

Image result for valjalan kirkko 

Valjalan kirkko

Manchester

Tampereen hiippakunnalla on ollut 2000-luvun puolivälistä alkaen aktiivista yhteistyötä Manchesterin hiippakunnan kanssa. Erityisesti rippikouluyhteistyö Tampereen seurakuntien ja Manchesterin hiippakunnan välillä on aktiivista ja käytännönläheistä.

Vuonna 2017 ystävyysseurakuntatoiminnasta Manchesterissa vastaava kirkkoherra  Jo Farnworth vieraili Pirkkalan seurakunnassa. Hän koki vierailun aikana saaneensa ideoita omaan työhönsä sekä näkevänsä ystävyysseurakuntatoiminnan Pirkkalan suuntaan mielekkäänä.  Yhdyshenkilönä hän haluaa edistää ystävyyssopimusta Manchesterissa olevan seurakunnan kanssa. Vuonna 2018 toimintasuunnitelman mukaan edetään ystvyysseurakuntasopimuksen valmistelussa yhteistyössä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntijan kanssa.

 

Tulossa:

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät Tampereella 5.-6.4.2018

Valtakunnalliset Ystävyysseurakuntapäivät järjestetään Tampereella Kalevan kirkon seurakuntasalissa 5.-6.4.2018.

Ystävyysseurakuntapäivät on suunnattu kaikille ystävyysseurakuntatoiminnassa mukana oleville, seurakuntien työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.