Päätöksenteko Pirkkalan seurakunnassa 

Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto 2019-2022

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto. Sen jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Valtuusto päättää mm. rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveroäyrin suuruudesta. Se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Valtuusto valitsee myös kirkkoneuvoston jäsenet, jotka valmistelevat valtuustossa päätettävät asiat.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Jääskeläinen ja varapuheenjohtajana Antero Saksala (vuodesta 2021 alkaen).

Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset pidetään Pirkkalan kirkossa (ryhmät klo 17.00): 31.5., 11.10. ja 14.12. klo 18.

Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelimenä on kirkkoneuvosto, joka johtaa seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Se myös valitsee muutamaa poikkeusta lukuunottamatta seurakuntien yhteiset työntekijät.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra  ja varapuheenjohtajana Petri Laiho. Laihon henkilökohtaisena varahenkilönä toimii Jukka Alamäki.

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 2022: 28.4., 17.5., 9.6., 25.8., 22.9., 13.10. ja 29.11. klo 17.30. Kokoukset pidetään toimiston kokoushuoneessa.

Pöytäkirjojen julkisuus netissä

Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan. Liitteitä ei julkaista verkossa. Pöytäkirjat ovat sivuillamme esillä noin vuoden verran.

Pöytäkirja liitteineen on nähtävänä taloustoimistossa sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja hyväksytty.
 

Täältä löydät kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat. 

Ohjausryhmät.