Hautaan siunaaminen

Kristillisessä hautaan siunaamisessa vainaja saatetaan Jumalan käsiin, muistetaan ja kiitetään eletystä elämästä ja pyydetään siunausta poisnukkuneelle sekä hänen läheisilleen. Surun kohdatessa on hyvä olla yhdessä ja etsiä lohdutusta. Evankeliumi julistaa ylösnoussutta ja kuoleman kukistanutta Kristusta. Toivo elämän voittamisesta ja rakkaiden jälleenkohtaamisesta kantaa kaipauksessa.

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa, kappelissa tai haudalla. Vainaja lasketaan haudan lepoon arkussa tai siirretään tuhkattavaksi, jonka jälkeen tuhka voidaan sijoittaa uurnassa tavalliseen sukuhautaan tai uurnahautaan. Muistolehtoon voidaan tuhka kätkeä maahan ilman uurnaa seurakunnan toimesta, ja tuhkan sijainti jää ainoastaan hautausmaan henkilökunnan tietoon.

Surun keskellä on tärkeää läheisten tuki. Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa kuin muunkin tuen tarpeessa.

Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Poisnukkunutta voidaan hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin.  Siunaustilaisuuden ja mahdollisen muistotilaisuuden järjestelyt onnistuvat parhaiten käynnillä seurakuntatoimistossa tai ottamalla yhteyttä pappiin.

Seurakunta järjestää kevät – ja syyskaudella sururyhmät, jotka kokoontuvat keskimäärin neljä kertaa. Ryhmässä käydään läpi surun vaiheita, suruun liittyviä tunteita ja etsitään yhdessä toivon näköaloja. Yhdessä, samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kokemukset ja vertaistuki on koettu tärkeäksi.

"Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten äärreen,
siellä saan levätä."
(Psalmi 23:1-2)

"Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon,
kuin kedon kukka hän kukoistaa,
ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole
eikä hännen asuinsijansa häntä tunne.
Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan,
se on ikuinen niille,
jotka pelkäävät ja rakastavat häntä."
(Psalmi 103:15-17)