Vanhojen kirkkojen sijainti paikannettiin tutkimuksella

Pirkkalan seurakunnan kirkkoherran (2009–2023) Olli-Pekka Silfverhuthin mukaan erilaisissa historiallisissa tutkimuksissa mainitaan Pirkkalan pitäjä ensimmäisen kerran vuoden 1374 tiedoissa. Perimätiedon mukaan Vanhan kirkon alueella on kuitenkin sijainnut kirkko jo 1200-luvulla. Vanhaan emäseurakuntaan ovat tuolloin kuuluneet myös Vesilahti ja Kangasala sekä nykyisen Tampereen alueista Messukylä ja Harju.

Pitkästä historiastaan huolimatta varsinaisia tutkimuksia Pirkkalan alueesta on ilmestynyt varsin niukasti. Vanhojen, jo hävinneiden kirkkorakennusten sijainnista ei ole ollut varmuutta.

– Pirkkalassa on virinnyt viime vuosina kotiseututietoisuus, mikä on lisännyt kuntalaisten kiinnostusta alueen historiaan. Kiinnostus varhaiseen historiaan johti Pirkkalan seurakunnan ja Pirkanmaan maakuntamuseon yhteiseen tutkimushankkeeseen, Silfverhuth kertoo.

Seurakunta toteutti vuonna 2016 yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa katsauksen Pirkkalan Vanhan kirkon ja Pappilan alueiden historiasta. Joulukuussa valmistuneessa teoksessa valotetaan seurakunnan historian aukkokohtia ja kysymyksiä, jotka ovat askarruttaneet vuosikymmenten ajan. 

Aluetta kehitetään historiaa kunnioittaen

Tutkimusten tavoitteena oli selvittää vanhojen kirkkojen vaiheet ja pyrkiä arkistolähteiden avulla paikantamaan rakennusten sijainti. 

– Tutkimukset antavat tukea työlle, jota Pappilan ja Vanhan kirkon alueella tehdään. Aluetta ja toimintaa kehitetään ottaen huomioon arvokas historia, jonka jatkumoa on nykyinen Pirkkalan seurakunta. On tunnettava ja ymmärrettävä historia, että voi rakentaa tulevaisuutta. Selvitykset ovat erinomainen lisä kaikkeen muuhun paikallishistorian tutkimukseen, mitä Pirkkalassa on tehty ja yhä tehdään, sanoo Silfverhuth.

Hankkeen toteutti tunnustettu keskiajan asiantuntija, FT Georg Haggrén. Hän perehtyi seurakunnan arkiston, maakunta-arkiston ja Kansallisarkiston aineistoihin. Geofysikaalisia mittauksia ja maatutkausta tehtiin myös vanhalla hautausmaalla. Lisäksi muuta tutkimusta tuettiin kirkon ja Pappilan ympäristössä suoritettavalla arkeologisella pintapoimintatutkimuksella.

Teosta myydään seurakuntatoimistossa ja lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakassa viiden (5) euron hintaan. Seurakuntatoimisto ja Sirpakka sijaitsevat osoitteessa Suupantie 10, Pirkkala. 

Kaksi kuvaa teoksesta.
Vanhan kirkon historiaa selvitettiin vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa.