Kolumbialainen tyttö.

Lähetys-ja avustustyö

Lähetys- ja kansainvälinen vastuu

Lähetystyö on ilosanoman levittämistä sanoin ja teoin, lähellä ja kaukana. Kirkon kansaivälistä työtä tekevät järjestöt toimivat yhdessä seurakuntien kanssa.

Pirkkalan seurakunnalla on sopimukset Suomen Ev.Lut Kansanlähetyksen, Lähetysyhdistys Kylväjän, Medialähetys Sanansaattajien ja Suomen Lähetysseuran kanssa.

Kirkon lähetysjärjestöt tekevät yhteistyötä kehitysyhteistyössä, rauhantyössä ja humanitaarisessa avussa Kirkon Ulkomaanavun kanssa, mikä on kirkon diakoninen avustusjärjestö.

Tule mukaan!

Miten?

  • rukoillen lähettien ja lähetystyön puolesta
  • osallistuen pienryhmiiin ja tapahtumiin
  • osallistuen vuosittaisiin lähetysnäyttelyihin
  • lähtien vapaaehtoiseksi lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakan toimintaan
  • lahjoittaen tuotteita tai leivonnaisia myyjäisiin ja erillisiin tapahtumiin
  • pitäen yhteyttä nimikkolähetteihin 
  • lukien lähetysjärjestöjen lehtiä ja lähettien kirjeitä
  • avustaen taloudellisesti
  • ideoiden tapahtumaa lähetystyön hyväksi

 

Kansainvälinen vastuu

 

Kirkon Ulkomaanavun logo.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Se toimii  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuttamana kirkon kansainvälisen diakonian toteuttajana. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Kirkon Ulkomaanavun arvot ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus.

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii lähetys ja kansainvälisen työn ohjaaja Anne Sihvonen ja häneltä voi saada lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.

Kirkon Ulkomaanapu hallinnoi ja toteuttaa myös Naisten pankin rahoittamaa kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Naiset ovat Naisten Pankin työn keskiössä. Tukemalla naista autamme koko perhettä ja myös koko kyläyhteisöä.

 

 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso: minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18–20)

                                                 

Yhteistyöjärjestöt

    

                       

 


Image result for kansanlähetys logokokovari-320x127

YouTube-video

Ota yhteyttä

kappalainen, diakonia ja lähetystyö
Suupantie 10
33960 Pirkkala

Twitter: @jukkamtj

lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Suupantie 10
33960 Pirkkala