Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

Tältä sivustolta löytyy tietoa yhteistyöstä, jota teemme päiväkotien, perhepäivähoidon sekä muiden varhaiskasvatustoimijoiden kanssa.

Seurakunnan ja kunnan hyvällä yhteistyöllä on pitkät perinteet Pirkkalassa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja tarjoaa seurakunnille yhteistyömahdollisuuksia kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyö perustuu yhteiselle kasvatustehtävälle, jossa tuetaan lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvää elämää. 

Katsomuskasvatus on luonteeltaan yleissivistävää ja tarkoitettu kaikille ryhmässä oleville lapsille. Katsomuskasvatuksen myötä päivähoidossa tutustutaan niihin uskontoihin ja katsomuksiin, joita lapsiryhmässä on läsnä. 

Kirkkohallitus on laatinut Kumppanuuden korit -ohjeistuksen, jonka aiheena on seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanina. Koreihin sisältyvät periaatteet perustuvat opetushallituksen ohjeistukseen. Yhdessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –asiakirjan (Vasu) kanssa tarkasteltuna ne säätelevät monipuolisen yhteistyön muotoja ja luonnetta.  

Pirkkalassa on laadittu yhteistyötä koskeva asiakirja, jonka mukaan yhteistyön teemat sisältyvät koreihin KORI I Yleissivistävä opetus, KORI II Perinteiset juhlat ja KORI IV Kasvun ja hyvinvoinnin tuki. KORI III Uskonnolliset tilaisuudet - ryhmään kuuluvia aiheita ei kunnan ja seurakunnan välisessä yhteistyössä toteuteta. Yhteistyötä koskevaa asiakirjaa laadittaessa,  yhteistyön käytännöt on pohdittu tarkkaan, jotta se sopii kaikille ryhmässä oleville lapsille vakaumuksesta riippumatta.  

Yhteistyön tarkemmat sisällöt on koottu perhepäivähoitajien yhteistyön vuosikelloon sekä päiväkotien katsomuskasvatustarjottimeen, joiden sisältöihin pääset tutustumaan sivun vasemman laidan valikosta. 

Kumppanuuden korimalli
Kumppanuuden korimalli
Lapset tutkivat hautausmaata. Puretun vanhan kirkon paikalla kasvaa valtava lehtikuusi.
Tutkitaan hautausmaata. Puretun vanhan kirkon paikalla kasvaa valtava lehtikuusi.

Ota yhteyttä

johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, kouluikäiset, perhetoiminta ja varhaiskasvatus
Suupantie 10
33960 Pirkkala

www.facebook.com/pirkkalanvarhaiskasvatus