Kuulutus hoitamattomista haudoista

1. kuulutus 16.9.2020


Pirkkalan seurakunnan vanhalla hautausmaalla osastoilla C-L on seurakunnan suorittamassa katselmuksessa hoitamattomiksi todettuja hautoja. Haudat on merkitty haudalle asetetulla ilmoituksella, hautaluettelo on lisäksi nähtävillä seurakunnan toimistossa, hautausmaan toimistossa ja seurakunnan nettisivuilla. Hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan hauta vuoden kuluessa hautaoikeuden menettämisen uhalla (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom.).


Lisätietoja ja neuvoja:
Pirkkalan seurakunta, seurakuntatoimisto, 03 342 7300, Suupantie 10, 33960 Pirkkala.
Seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo 0500 90 8078


Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto

2. kuulutus 22.9.2021

 
Pirkkalan hautausmaalla ei alla mainittuja hoitamattomia hautoja ole kirkkoneuvoston kehotuksesta huolimatta kunnostettu. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella Pirkkalainen-paikallislehdessä 16.9.2020 ja seurakunnan nettisivuilla 8.9.2020 lähtien ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. 
 
Kirkkoneuvosto on 16.9.2021 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi kirkkolain 17. luvun 5. §:n nojalla, joten hauta palautuu Pirkkalan seurakunnan hallintaan.
 
Haudalla olevat hautakivet siirtyvät seurakunnalle, ellei haudan haltija kuuden kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivästä ole poistanut niitä.

Tähän kirkkoneuvoston päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle, Suupantie 10, 33960 Pirkkala. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Pirkkalan seurakunnan toimistolta.
 
Lisätiedot ja neuvot hautausmaan toimistosta puh. 0500 908 078 tai seurakuntatoimistosta 03 342 7300.
 
Pirkkalan seurakunta, kirkkoneuvosto

 

Pirkkalan punatiilinen Vanha kirkko sekä hautausmaata.