Nimikkolähetit

Suomen Lähetysseuran lähetit

Raamatunkäännöstyö Papua-Uusi-Guinea

 

Diakonia - ja musiikkityön koordinointi, Namibia

 

 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lähetit

 

 

Medialähetys Sanansaattajat 

 

Eeva ja Jari Vähäsarja

 

 

Pirkkalan seurakunnan nimikkokohteet

 

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Vammaisurheilulähetystyö, Mongolia

Suomen Lähetysseura:

Seurakuntatyö Etiopian läntisessä hiippakunnassa

Alueen kehityshaasteita ovat erityisesti naisten keskuudessa lukutaidottomuus ja sen tuomat ongelmat, toimeentulo-ongelmat ja ihmiskauppa, sukupuolitaudit, prostituutio ja sen tuomat psyykkiset ongelmat sekä terveys- ja hygieniatietoisuuden puute, haitalliset perinteet ja niiden aiheuttamat sairaudet. Lisäksi kirkolla on haasteena koulutettujen pappien ja työntekijöiden puute.

- Järjestetään koulutuksia kirkon tavoittavan työn työntekijöille ja tehdään matkoja tavoittavan työn kohteisiin.

- Koulutetaan pappeja ja kirkkomuusikoita paikallisessa kirkon seminaarissa sekä Addis Abebassa.

- Annetaan kirkon työntekijöille koulutusta ihmiskaupan tunnistamisesta.

- Järjestetään naisille opetusta seuraavista aiheista: lukeminen, seksuaalisuus, haitalliset perinteet ja elefantiaasin hoito.

Kiina: Heikoimpien asema vahvistuu

Hankkeen tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia - kuten hiv-positiivisia, aidsia sairastavia ja kuuroja lapsia. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea kuurojen lasten inklusiivista opetusta, jotta kuurot lapset saavat tasavertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Kiinassa syntyy arviolta 23 000 kuuroa lasta vuosittain.

Kolumbia Ecovida ympäristöhanke

Ecovida-hankkeen tavoitteena on vahvistaa köyhien maatalous- ja alkuperäisyhteisöjen ruokaturvaa, turvata niiden vedensaantia suojelemalla vesilähteitä ja edistää yhteisöjen ympäristötietoutta ja kestävää kehitystä.

Yhteisöjen ruokaturvaa vahvistetaan perustamalla kasvimaita ja kouluttamalla väestöä niiden hoidossa, orgaanisen lannoitteen valmistuksessa ym. Ruoan saatavuutta parannetaan pienkotieläinten kasvatuksella. Luonnon vesilähteitä suojellaan aitaamalla ja istuttamalla puita niiden ympärille.

Hanketta toteutetaan Boyacán maakunnassa, Pescan ja Aquitanian kunnissa. Mukana oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 20 perhettä.

Tansania: Viktoriajärven itäisen hiippakunnan nuorisotyö

Nuorten elämä Tansanian nykykontekstissa ei ole helppoa, kulttuuri on muuttumassa kovaa vauhtia. Tansania on siirtymässä nopeasti suoraan agraariyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan.

Hanke pyrkii entistä enemmän kohdistumaan varsinaisiin nuoriin, siis ryhmään, joka on lopettanut rippikoulun, mutta ei ole vielä löytänyt paikkaansa aikuisten tai edes nuorten aikuisten joukossa.

Hankkeen päätavoite on se, että kolmen vuoden hankekauden jälkeen ainakin 15 paikallisseurakunnassa on paikallistason kokonaisvaltaisen nuorisotyön ohjelma. Tämän ohjelman kautta nuoret saavat mahdollisuuden tavata toisiaan, nuoria muista seurakunnista sekä myös muita ikäryhmiä seurakuntien sisällä ja yhteisössä laajemminkin.