Seurakunnan ympäristövastuu 

Kunnioitamme Jumalan luomistyötä. Näemme ympäristötyön luonnollisena ja keskeisenä osana Pirkkalan seurakunnan elämää ja toimintaa. (Lainaus Pirkkalan seurakunnan ympäristöohjelmasta 2020–2025)

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta.

Kirkko hyväksyi helmikuussa 2019 energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030.

Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001. Kirkkohallitus myönsi Pirkkalan seurakunnalle ympäristödiplomin täysistunnossaan 8.12.2015. Nyt on menossa toinen diplomikausi, sillä seurakunnnan ympäristötödiplomi uusittiin 13.2.2020. Uusittu diplomi on voimassa vuoteen 2024.

Pirkkalan seurakunnan ympäristötyöryhmään 2023–2024 kuuluvat Elina Vanhatalo (puheenjohtaja ja ympäristövastaava), Mikko Kalliomäki, Ville Nuora, Pirjo Lappalainen, Jenna Gustavsson, Tuula Mannermaa ja Antti Toiva. Luottamushenkilöiden edustajina ryhmässä ovat Kristiina Mäkinen, Jorma Schukoff, Marja-Leena Seilo ja Reijo Ylikippari.

Seurakunnan ympäristöohjelma 2020–2025

Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioidaan toiminnassa, seurataan aktiivisesti ilmaston lämpenemiseen ja luonnon monimuotoisuuden katoamiseen liittyvää kansalaiskeskustelua ja tarvittaessa osallistutaan siihen järjestämällä esimerkiksi ympäristötilaisuuksia.

Ympäristötyöryhmä perehdyttää uudet luottamushenkilöt ympäristöohjelmaan, joka löytyy nettisivuiltamme, esim. noin tunnin mittaisella ympäristöohjelman esittelyllä neuvoston /valtuuston kokouksessa.

Uusien työntekijöiden perehdyttämiskansioon lisätään ympäristöosuus.

Osallistutaan pitkin vuotta erilaisiin valtakunnallisiin ympäristötapahtumiin kuten Earth Hour– valon hetki maaliskuulla, Ekopaasto maalis-huhtikuussa Luomakunnan sunnuntai kesäkuussa ja Reilun Kaupan viikko lokakuulla.

Järjestetään erilaisia ympäristötapahtumia pitkin vuotta mm. kylvöjen siunaaminen keväällä, luontopainotteinen kerho, kunnan päiväkodeille tarjotaan katsomuskasvatusyhteistyössä ”Yhteinen maailmamme”-paketti.

Tiedotetaan ja toimitaan yhteistyössä ympäristötyöhön liittyvissä asioissa myös eri sidosryhmien kanssa.

Työryhmästä osallistutaan vuosittain ympäristöaiheisiin koulutuksiin, 2 hlöä/1000 euroa (budjetti), saatu tieto tuodaan työryhmään ja tarvittaessa jaetaan koko työyhteisölle (tammikuun ITK).

Osallistutaan hiippakunnan ja Kirkon järjestämiin ympäristötapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Kunnioitamme Jumalan luomistyötä. Näemme ympäristötyön luonnollisena ja keskeisenä osana Pirkkalan seurakunnan elämää ja toimintaa.

Pirkkalan seurakunnan ympäristöohjelma  2020-2025Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Selaa julkaisuaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Pirkkalan seurakunnan ympäristöohjelma 2015-*2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Selaa julkaisuaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Pirkkalan seurakunnan jätehuoltosuunnitelma 2019-2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Selaa julkaisuaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon ympäristödiplomin logo.
Hiilineutraali kirkko -logo.

Hiilineutraalin kirkon logo.Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Kirkko rohkaisee ja haastaa jäsenensä, muut yhteiskunnalliset toimijat ja päättäjät mukaan ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Kirkko on merkittävä ilmastovaikuttaja Suomessa ja osana maailmanlaajuista ekumeenista kirkkojen yhteisöä.

Tavoitteet:

Tavoite 1: Vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä

Tavoite 2: Vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä

Tavoite 3: Päästöt kompensoidaan

Tavoite 4: Kirkko vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana

Tavoite 5: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön