Ajankohtaiset uutiset

Täältä voit lukea Pirkkalan seurakunnan uutisia. Lue toiminnastamme, tapahtumistamme ja ihmisistä, jotka jäävät mieleen ja koskettavat.
Vinkkaa viestintäämme, mistä aiheista toivoisit tehtävän uutisia ja juttuja, kiitos! 

 

Uutislistaukseen

uusi avioliittolaki

Pirkkalan kirkoissa ei vihitä samaa sukupuolta olevia pareja

27.2.2017 11.54

Maaliskuun alussa Suomessa voimaantuleva uusi avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on käyty vilkasta keskustelua siitä, mitä vaikutuksia lain muutoksella on kirkossa. Virallinen linjaus on, että kirkollinen vihkiminen ei ole kuitenkaan mahdollinen samaa sukupuolta oleville, vaikka laki muuttuu. Toukokuun kirkolliskokoukseen on kuitenkin tulossa aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta, kertoo kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth.

Pirkkalan kirkoissa ei toistaiseksi vihitä samaa sukupuolta olevia pareja. Pirkkalan seurakunta odottaa tässä suhteessa kirkolliskokouksen ratkaisuja.

Erilaisia toiveita kirkon suunnasta avioliittokysymyksessä


Jotkut evankelis-luterilaisen kirkon papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä ohjeista huolimatta samaa sukupuolta olevia pareja. Tällainen vihkiminen on pätevä, vihittävistä tulee aviopuolisoita. Vihkivälle papille mahdollisesti koituvien seuraamusten arviointi kuuluu sen hiippakunnan tuomiokapitulille, jonka alaisuudessa kyseinen pappi työskentelee.

Kirkon jäsenillä, papistolla ja piispoillakin on keskenään erilaisia käsityksiä siitä, mihin suuntaan kirkon tulisi edetä avioliittokysymyksessä. Osa tahtoo muuttaa kirkon avioliittokäsitystä, osa tahtoo pitäytyä nykyisessä.

Yleisesti uskotaan, että kirkon avioliittokäsityksen muuttuminen veisi joka tapauksessa vuosia. Jo pelkkä päätöksentekoprosessi vie aikaa.

Kirkon vihkimiskäytäntöihin liittyvistä muutoksista voisi päättää kirkon ylin päättävä elin, kirkolliskokous. Esityksiä kirkolliskokoukseen voivat tehdä piispainkokous, kirkkohallitus ja hiippakuntavaltuustot sekä kirkolliskokousedustajat itse.

Vuoden 2017 toukokuun kirkolliskokoukseen aiotut esitykset tulee jättää maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Avioliittoasian kaltaisiin päätöksiin tarvitaan kirkolliskokouksen kaksinkertainen käsittely ja kirkolliskokousedustajien ¾ enemmistön tuki. 

Kirkossa on parhaillaan tekeillä selvitys avioliittoon vihkimisen merkityksestä ja eri vaihtoehtojen vaikutuksesta kirkolle. Yhtenä vaihtoehtona on pohdittu myös vihkimisoikeudesta luopumista. Selvitys valmistuu lokakuun lopussa 2017 ja edennee kirkolliskokoukseen toukokuussa 2018.

Pirkkalan seurakunta suorittaa viranomaistahona esteiden tutkintaa myös samaa sukupuolta olevien avioliitoa varten.

Kaikkien esirukousta toivoneiden, esteiden tutkintaa pyytäneiden parien puolesta voidaan rukoilla jumalanpalveluksissa. Pyydettäessä voidaan myös seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa.

Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Vapaamuotoinen rukoushetki voidaan järjestää piispankokouksen ohjeiden mukaisesti samaa sukupuolta oleville.