Päätöksenteko Pirkkalan seurakunnassa 

Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto. Sen jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Valtuusto päättää mm. rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveroäyrin suuruudesta. Se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Valtuusto valitsee myös kirkkoneuvoston jäsenet, jotka valmistelevat valtuustossa päätettävät asiat.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Taru Tolvanen ja varapuheenjohtajana Jukka Alamäki.

Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset pidetään Pirkkalan kirkossa klo 18.00 (ryhmät klo 17.00):  31.1. 2018 ja 8.5.2018. Syyskausi 2018: 11.9. ja 27.11.

Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelimenä on kirkkoneuvosto, joka johtaa seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Se myös valitsee muutamaa poikkeusta lukuunottamatta seurakuntien yhteiset työntekijät.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra  ja varapuheenjohtajana Antero Saksala.

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 2018: 17.1., 20.2., 21.3., 18.4. ja 29.5. Syyskausi 2018: 19.6., 29.8., 25.9., 31.10. ja 4.12.

Pöytäkirjojen julkisuus netissä

Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan. Pöytäkirjat ovat sivuillamme esillä noin vuoden verran.

Täältä löydät kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat. 

Raamattu