Päätöksenteko Pirkkalan seurakunnassa 

Pirkkalan seurakunnan kirkkovaltuusto 2023–2026

Ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttää kirkkovaltuusto. Sen jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Valtuusto päättää muun muassa rakennushankkeista, maan myynnistä ja kirkollisveroäyrin suuruudesta. Se hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion. Valtuusto valitsee myös kirkkoneuvoston jäsenet, jotka valmistelevat valtuustossa päätettävät asiat.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Elina Jääskeläinen ja varapuheenjohtajana Niina Keränen.

Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään Pirkkalan kirkossa torstaina 12.9.2023 kello 18.

Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto

Seurakunnan toimeenpano- ja hallintoelimenä on kirkkoneuvosto, joka johtaa seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Se myös valitsee muutamaa poikkeusta lukuunottamatta seurakuntien yhteiset työntekijät.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Petri Laiho vuosille 2023–2024. Laihon henkilökohtaisena varahenkilönä toimii Roope Komppa.

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset 2023: to 19.1., to 23.2., to 30.3., ti 2.5., ti 23.5. ja ti 13.6.

Pöytäkirjojen julkisuus netissä

Kotisivuillamme julkaistavissa pöytäkirjoissa emme julkaise henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ja noudatamme muutenkin hyvää tiedonhallintatapaa huomioiden hallintolain, julkisuuslain ja yksityisyyden suojan. Liitteitä ei julkaista verkossa. Pöytäkirjat ovat sivuillamme esillä noin vuoden verran.

Pöytäkirja liitteineen on nähtävänä taloustoimistossa sen jälkeen, kun se on tarkastettu ja hyväksytty.
 

Täältä löydät kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat.

Raamattu
Kokouksen puheenjohtajan puinen nuija.