Ajankohtaiset uutiset

Täältä voit lukea Pirkkalan seurakunnan uutisia. Lue toiminnastamme, tapahtumistamme ja ihmisistä, jotka jäävät mieleen ja koskettavat.
Vinkkaa viestintäämme, mistä aiheista toivoisit tehtävän uutisia ja juttuja, kiitos! 

 

Uutislistaukseen

Yhteisvastuukeräyksen 2018 tulos Pirkkalassa parani huomattavasti.

Yhteisvastuukeräyksen 2018 tulos Pirkkalassa parani huomattavasti

27.6.2018 10.00

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen teema oli nälän ja köyhyyden torjuminen. Suomessa keräyksellä tuetaan ihmisiä, joille arkipäivän ruokamenot ovat kohtuuttoman suuret. Maailman katastrofialueilla pyritään turvaamaan riittävän ravinnon saanti köyhyydessä.

60 % tuotosta ohjataan Kirkon ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun Suomessa ja 20 % oman seurakunnan diakoniatyön kautta jaettavaksi.

Pirkkala saavutti keräystavoitteen

Pirkkalan seurakunnassa asetettiin keräystavoitteeksi euro seurakunnan jäsentä kohden. Se toteutui hienosti.

– Keräystavoite saavutettiin upeasti ja se jopa ylittyi. Tuotto oli 15 880 euroa. Se oli noin 5 000 euroa enemmän kuin viime vuonna. Sydämelliset kiitokset kaikille vapaaehtoisille lipaskerääjille, tapahtumissa mukana olleille sekä keräykseen osallistuneille, sanoo Yhteisvastuukeräyksen päällikkö Anne Sihvonen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotto koostuu monesta osasta. Lipaskeräys tuotti vajaat pari tuhatta euroa enemmän kuin viime vuonna. Lipaskerääjinä oli kaikkiaan noin 70 hengen joukko: vapaaehtoisia, partiolaisia, nuoria, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä. Erilaiset Yhteisvastuutapahtumat kasvattivat myös mukavasti keräystulosta. Lähetysmyymälä-kahvilan Sirpakan tuotonjaosta suunnattiin tänä vuonna enemmän Yhteisvastuulle kuin aikaisempina vuosina.

– Keräystuottoon voi olla tyytyväinen. Helposti lähestyttävä keräysteema on varmaan myös vaikuttanut tulokseen. On haluttu auttaa hädässä olevia lähimmäisiä. Kirkon ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja vie avun luotettavasti perille, kertoo Sihvonen.

Stipendillä tukea opiskeluun

Yhteysvastuukeräyksen tuotonjaosta tulee 20 % oman seurakunnan käyttöön. Saamme seurakuntaan noin 3 100 euroa jaettavaksi diakoniatyön kautta. Seurakunnan nettisivuilla on hakulomake, jolla pirkkalalaiset toisen asteen opiskelijat voivat hakea stipendiä opintojen tukemiseen.  Stipendenjä myönnetään noin 100-300 euron suuruisina. Hakuaika jatkuu elokuun loppuun.

Monien nuorten kohdalla unelmien ammatti on vaarassa jäädä haaveeksi, jos perheellä ei ole varaa maksaa opinnoista aiheutuvia kustannuksia, kuten tietokonetta, oppikirjoja tai ammatillisissa opinnoissa tarvittavia välineitä.

Vuoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan 10,2 prosenttia lapsista kuului pienituloiseen kotitalouteen. Tämä tarkoittaa 110 000 lasta. Samalla vähävaraisten lapsiperheiden asema on heikentynyt esimerkiksi sosiaalietuuksien leikkausten ja jäädytysten vuoksi.

– Meidän seurakuntaan jäävällä osuudella tuetaan tämä vuonna toisen asteen opiskelijoita muun muassa oppikirjojen ja opiskeluvälineiden hankinnassa, kertoo diakoniatyöstä vastaava pappi Jukka Jormanainen.

– Nettisivuiltamme löytyy helppo lomake stipendin hakua varten. Siinä kysytään hakijan perustietoja sekä perusteluja opintojen tukemiseen. Kaikki toisen asteen opiskelijat voivat hakea stipendiä, opastaa Jormanainen.

Stipendin myöntämisessä huomioidaan perheen taloudellinen tilanne ja siihen vaikuttajat tekijät. Avustusten suuruudesta päättää diakoniatyön tiimi, joka on myös vaitiovelvollinen esiin tulleista asioista.

– Pyrimme viemään hakuprosessin nopeasti läpi niin että myönnetyt avustukset ovat käytettävissä heti hakuajan päätyttyä, lupaa Jormanainen.

 

Lisätietoja ja neuvoja stipendin hakemiseen: diakoniatyöntekijä Maiju Seppä p. 040 588 7447 tai maiju.seppa@evl.fi

Hakuaika 27.6–31.8.2018 osoitteessa: pirkkalanseurakunta.fi/ilmoittautumiset

Kuvateksti: Diakoniatyöstä vastaava pappi ja Yhteisvastuukeräyksen päällikkö Anne Sihvonen kiittävät kaikkia Yhteisvastuukeräykseen osallistuneita hienosta tuloksesta sekä kannustavat toisen aseteen opiskelijoita hakemaan stipendiä opiskelujen tukemiseen.

Kuva ja teksti: Mari Lilja