Ystävyysseurakuntatoiminta on:

  • paikallistason yhteistyötä, joka perustuu kahden tai useamman seurakunnan väliseen sopimukseen
  • tärkeä keino edistää paikallisseurakuntien kumppanuutta käytännössä ja kansainvälistä vuorovaikutusta kirkkojen välillä
  • olennainen osa kirkkomme kansainvälisiä suhteita
  • osa seurakuntien kansainvälisyyskasvatusta
  • yksi kansainvälisen diakonian muoto.

Pirkkalan seurakunnan ystävyysseurakunnat

Valjalan seurakunta

Valjalan seurakunta Saarenmaalla on Pirkkalan seurakunnan ystävyysseurakunta. Valjalaan pidetään yhteyttä, tuetaan taloudellisesti sekä käydään vierailuilla puolin ja toisin. 

Kesällä 2023 on toteutettiin yhteistyöhengessä perheleiri Valjalassa. Tulevana kesänä on tarkoitus järjestää samantyyppinen leiri Pirkkalassa.

Jos ystävyysseurakuntatoiminta Valjalan seurakunnan kanssa kiinnostaa, ota yhteys Jukka Jormanaiseen ja lähde mukaan!

Ystävyystoiminnan alkuaikoina Pirkkalan seurakunnan vapaaehtoiset olivat mukana talkootöissä rakentaen ja kunnostaen tiloja Valjalassa.

Seurakunnan kirkkoherra on Hannes Nelis.

Valjalan seurakunnasta löytyy lisää tietoa tästä

 

Jos haluat tukea Valjalan seurakuntaa, niin voit lahjoittaa:
FI20 5730 7310 0003 03 Pirkkalan seurakunta
Viesti: tuki Valjalan seurakunnalle

Manchester

St James & Emmanuel kirkko Manchesterin Didsburyssa.

Toiminta: Syksyllä 2018 ryhmä Manchesterista vieraili Pirkkalassa. Yhdessä sovittiin yhteistyön jatkamisesta. Erityisesti haluamme rukoilla toistemme puolesta, kristittyjen yhteyden puolesta sekä suunnitella muutakin yhteistä toimintaa.

Lisätietoa: http://stjamesandemmanuel.org/

Tausta: Tampereen hiippakunnalla on ollut 2000-luvun puolivälistä alkaen aktiivista yhteistyötä Manchesterin hiippakunnan kanssa. Erityisesti rippikouluyhteistyö Tampereen seurakuntien ja Manchesterin hiippakunnan välillä on aktiivista ja käytännönläheistä.

Vuonna 2017 ystävyysseurakuntatoiminnasta Manchesterissa vastaava kirkkoherra  Jo Farnworth vieraili Pirkkalan seurakunnassa. Hän koki vierailun aikana saaneensa ideoita omaan työhönsä sekä näkevänsä ystävyysseurakuntatoiminnan Pirkkalan suuntaan mielekkäänä.  Yhdyshenkilönä hän haluaa edistää ystävyyssopimusta Manchesterissa olevan seurakunnan kanssa. Vuonna 2018 toimintasuunnitelman mukaan edetään ystävyysseurakuntasopimuksen valmistelussa yhteistyössä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin asiantuntijan kanssa.