Yhteisvastuukeräys

Mistä on kyse?

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys. Se auttaa haavoittuvaisessa asemassa olevia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuoden keräysteema

Vuonna 2024 Yhteisvastuu auttaa nuoria, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä ja menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään. Keräystuotolla tuetaan nuoria sekä Suomessa että maailmalla.

Kotimaassa kumppanina toimii HelsinkiMissio. HelsinkiMission School to belong -ohjelma vie avun kouluihin, jossa sitä kipeimmin tarvitaan. Ohjelmassa mukana oleville oppilaitoksille tarjotaan apuvälineitä ja keinoja nuoren yksinäisyyden tunnistamiseen, sen puheeksi ottamiseen ja avun tarjoamiseen. Tavoitteena on osallistaa koko kouluyhteisö.

Yhteisvastuun tuella HelsinkiMissio järjestää nuorille myös ammatillista keskusteluapua ja vapaaehtoisen tukihenkilön tarjoamaa tukea.

Ulkomailla avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu (KUA), joka toimii maailman katastrofialueilla. Ugandassa KUA tekee työtä kuudella pakolaisasutusalueella. Alueilla rakennetaan uusia, turvallisia luokkahuoneita ja kannustetaan kouluun paluuseen kampanjoin sekä lisäämällä tietoa koulutuksen tärkeydestä. Lisäksi jaetaan oppimateriaaleja ja hygieniapakkauksia.

Koulutuksen laatua parannetaan opettajankoulutuksella ja tarjoamalla psykososiaalista tukea sekä opinto-ohjausta. Pääsyä korkeakouluopintoihin mahdollistetaan yliopistostipendien avulla.

KUAn hankkeissa huomioidaan myös erityistä tukea tarvitsevat oppilaat. Nuoret, joiden koulutie on jäänyt pakolaisuuden vuoksi kesken, voivat kiriä ikätovereitaan kiinni esimerkiksi erityisopetuksen tai nopeutetun koulutusohjelman turvin.

Lisätietoa?

Keräyspäälliköt vs. nuorisotyönohjaaja Antti Toiva ja nuorisotyönohjaaja Ville Salminen vastaavat mielellään kysymyksiin. Löydät heidän yhteystietonsa sivun lopusta.

Voit lukea lisää Yhteisvastuukeräyksestä myös täällä.

Keräystuotto jakautuu

  • Noin 60 % tuotosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen apuun.
  • Noin 20 % tuotosta suunnataan vuosittain valittavaan, vaihtuvaan kohteeseen Suomessa. Vuoden 2024 kumppanina toimii HelsinkiMissio.
  • Noin 20 % jää Pirkkalaan paikallisten nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön. 

Lahjoita meidän kauttamme

Jos haluat varmistaa, että lahjoituksesi päätyy keräykseen Pirkkalan seurakunnan kautta, käytä viitenumeroamme 302 494. Ohjaamme keräystuotosta 20 prosenttia paikalliseen keräyksen teeman mukaiseen käyttöön.


Kirkkopalvelujen keräysluvat RA/2020/639 ja ÅLR/2021/8126.

MOBIILILAHJOITUS
MobilePay 23710. Tämä on seurakuntamme oma lahjoitusnumero.

SIRPAKKA
Sirpakassa voi lahjoittaa kortilla haluamansa summan (Zettle-laitteella). 

NETTILAHJOITUS
Pirkkalan seurakunnan oma lahjoitussivu löytyy osoitteesta
yhteisvastuu.fi/pirkkala
Helppo tapa lahjoittaa omavalintainen summa.

SUORAT TILINUMEROT
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Saaja: Kirkkopalvelut/Yhteisvastuukeräys
Viitenumero: 302 494 

Yhteisvastuukeräys 2023

Vuonna 2023 Pirkkalassa kerättiin noin 15 000 euroa, josta seurakuntaan jäi 20 prosentin osuus noin 3000 euroa. Tuotto jaetaan Vähäjärven ja Nuolialan koulujen vanhempainyhdistyksille, jotka järjestävät sillä yläkoululaisille kouluväkivaltaa ennaltaehkäisevää toimintaa.

Yhteisvastuukeräys 2022

Yhteisvastuukeräyksen 2022 tulos oli Pirkkalassa 18 460,75 euroa, josta seurakuntaan jäi 20 prosentin osuus 3692,15 euroa. Tuotolla tuetaan koronapandemian seurauksista kärsineitä lapsia ja nuoria. Pirkkalan osuudella käynnistetään suosittua moottoripajatoimintaa, josta vastaa Pirkkalan nuorisopalvelut.

Yhteisvastuukeräys 2021

Yhteisvastuukeräyksen 2021 tulos oli Pirkkalassa 12 324,63 euroa, josta seurakuntaan jäi 20 prosentin osuus 2 464,93 euroa. Tuotolla tuettiin arvokkaan vanhuuden mahdollistamista. Pirkkalan osuus käytettiin ikäihmisten ahdingon helpottamiseen diakoniatyön kautta.

Yhteisvastuukeräys 2020

Yhteisvastuukeräyksen 2020 tulos oli Pirkkalassa 13 208,77 euroa, josta seurakuntaan jäi 20 prosentin osuus 2 641,75 euroa. Vuoden teemana oli vanhemmuuden tukeminen. Pirkkalan osuus käytettiin perheitä tukevaan retkitoimintaan yhteistyössä MLL:n kanssa.

Ota yhteyttä

nuorisotyönohjaaja, rippikoulukoordinaattori
Suupantie 10
33960 Pirkkala

www.seuris.net