Nimikkolähetit

Suomen Lähetysseuran lähetit

Päivi ja Sakari Löytty.
Päivi ja Sakari Löytty

sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden kehittäminen
NAMIBIA

Löytyiltä postia tästä: 4/ 2021 

Terhi Teiskonlahti.
Terhi Teiskonlahti

hankehallinnon asiantuntija
NEPAL

 

 

 

 

 

 

 

Medialähetys Sanansaattajien lähetit

Miia da Silva.
Miia da Silva

Toivoa naisille -työn kansainvälinen koordinaattori
IRLANTI

Terveisiä Miialta, lähettipostia: 4/2021 

Ystäväkirje 12/2021

Ystäväkirje 2/2022
 

Erja Tillgren.

 

Erja Tillgren

mediatyön koulutus ja kehittäminen
ITÄVALTA

Juttu Sansan verkkosivuilla Erja Tillgrenin työn aloittamisesta (1/2022)

Lähettikirje 2/2022

 

 

 

 

 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lähetit

Työntekijöitä Etu-Aasiassa seurakuntatyön kehittämisessä.

Kaukasian työ

Lähetysyhdistys KYLVÄJÄ

Kysy lisää lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajalta.

Pirkkalan seurakunnan nimikkokohteet

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Vammaisurheilulähetystyö, Mongolia

Nuoret pelaavat lentopalloa.

Suomen Lähetysseura:

Seurakuntatyö Etiopian läntisessä hiippakunnassa

Alueen kehityshaasteita ovat erityisesti naisten keskuudessa lukutaidottomuus ja sen tuomat ongelmat, toimeentulo-ongelmat ja ihmiskauppa, sukupuolitaudit, prostituutio ja sen tuomat psyykkiset ongelmat sekä terveys- ja hygieniatietoisuuden puute, haitalliset perinteet ja niiden aiheuttamat sairaudet. Lisäksi kirkolla on haasteena koulutettujen pappien ja työntekijöiden puute.

- Järjestetään koulutuksia kirkon tavoittavan työn työntekijöille ja tehdään matkoja tavoittavan työn kohteisiin.

- Koulutetaan pappeja ja kirkkomuusikoita paikallisessa kirkon seminaarissa sekä Addis Abebassa.

- Annetaan kirkon työntekijöille koulutusta ihmiskaupan tunnistamisesta.

- Järjestetään naisille opetusta seuraavista aiheista: lukeminen, seksuaalisuus, haitalliset perinteet ja elefantiaasin hoito.

Kiina: Heikoimpien asema vahvistuu

Aikuisia ja lapsia nauramassa.

Hankkeen tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia - kuten hiv-positiivisia, aidsia sairastavia ja kuuroja lapsia. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea kuurojen lasten inklusiivista opetusta, jotta kuurot lapset saavat tasavertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Kiinassa syntyy arviolta 23 000 kuuroa lasta vuosittain.

Kolumbia: Väkivallasta sovintoon