Nimikkolähetit

Suomen Lähetysseuran lähetit

Raamatunkäännöstyö Papua-Uusi-Guinea

 

Diakonia - ja musiikkityön koordinointi, Namibia

 

 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen lähetit

 

 

Medialähetys Sanansaattajat 

 

Eeva ja Jari Vähäsarja

Perhe Kaukasiassa

Lähetysyhdistys KYLVÄJÄ

Kysy lisää lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajalta

Pirkkalan seurakunnan nimikkokohteet

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Vammaisurheilulähetystyö, Mongolia

Nuoret pelaavat lentopalloa.

Suomen Lähetysseura:

Seurakuntatyö Etiopian läntisessä hiippakunnassa

Alueen kehityshaasteita ovat erityisesti naisten keskuudessa lukutaidottomuus ja sen tuomat ongelmat, toimeentulo-ongelmat ja ihmiskauppa, sukupuolitaudit, prostituutio ja sen tuomat psyykkiset ongelmat sekä terveys- ja hygieniatietoisuuden puute, haitalliset perinteet ja niiden aiheuttamat sairaudet. Lisäksi kirkolla on haasteena koulutettujen pappien ja työntekijöiden puute.

- Järjestetään koulutuksia kirkon tavoittavan työn työntekijöille ja tehdään matkoja tavoittavan työn kohteisiin.

- Koulutetaan pappeja ja kirkkomuusikoita paikallisessa kirkon seminaarissa sekä Addis Abebassa.

- Annetaan kirkon työntekijöille koulutusta ihmiskaupan tunnistamisesta.

- Järjestetään naisille opetusta seuraavista aiheista: lukeminen, seksuaalisuus, haitalliset perinteet ja elefantiaasin hoito.

Kiina: Heikoimpien asema vahvistuu

Aikuisia ja lapsia nauramassa.

Hankkeen tavoitteena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia - kuten hiv-positiivisia, aidsia sairastavia ja kuuroja lapsia. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea kuurojen lasten inklusiivista opetusta, jotta kuurot lapset saavat tasavertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Kiinassa syntyy arviolta 23 000 kuuroa lasta vuosittain.

Kolumbia: Väkivallasta sovintoon