Pirkkalan Vanha kirkko.

 

 

 

 

 

Martti Kalkamo valittiin tekijäksi

22.2.2024 kirkkoveuvosto valitsi taideteoksen toteuttajaksi  tamperelainen kuvanveistäjän Matti Kalkamon.

Yhdeksän kiinnostui teoksen tekemisestä

Saimme määräaikaan 31.12.2023 mennessä yhdeksän hakemusta Tyhjän sylin ympäristötaideteoksen toteuttajiksi halukkailta taiteilijoita ja tekijöiltä.

Hakijoiden toimittamista aineistoista poistettiin mahdollisimman hyvin tekijöiden nimitiedot, joten valintatyöryhmä aloittaa hakemusten käsittelyn nimettömien hakuaineistojen avulla.

– Hakemuksia tuli mahtava määrä! Hakijat ovat tehneet todella hienoja taideteoksia ja monella on paljon kokemusta tämän kaltaisista töistä, iloitsee valintatyöryhmän jäsen Marja-Leena Seilo.

Etsimme taiteilijaa tai työryhmää

Pirkkalan seurakunta järjesti portfoliohaun ympäristötaideteoksesta hautausmaan Tyhjän sylin muistoalueelle.

Pirkkalan hautausmaalle on perustettu Tyhjän sylin muistoalue. Siihen voi pysähtyä lohduttautumaan, kun syli on jäänyt tyhjäksi, tai ei ole enää syliä mihin mennä.

“Anna minun jättää kantamukseni tähän ja levätä sinun sylissäsi, Herra.”

Portfoliohaussa etsittiin taiteilijaa tai muotoilijaa toteuttamaan ympäristötaidetta Tyhjän sylin muistoalueelle. Teoksen tekijä voi olla myös työpari tai ryhmä.

Haun kokonaisaikataulu

Portfoliohaku oli auki 29.11.2023–31.12.2023.
Tyhjän sylin muistoalueen teos vihitään käyttöön kesäkuussa 2024.

Ympäristötaiteen hankintabudjetti

12 000 € (sis. alv). Summa sisältää taiteilijapalkkion, teoksen toteutuksen ja materiaalit, kuljetuksen paikan päälle sekä mahdolliset teoksen toteutukseen liittyvät alihankintakulut. Kustannusarvio liitetään hakemukseen. Tilaaja (seurakunta) vastaa teoksen mahdollisista perustuksista, teoksen yleisvalaistuksesta sekä asennuksesta.

Ympäristöteoksen suunnittelun lähtökohtia 

Tyhjän sylin muistoalue on kiinteä osa hautausmaan ja Vanhan kirkon muodostamaa kokonaisuutta sekä laajemmin osa Pappilan aluetta ja Pirkkalan seurakunnan kulttuuria. Lue lisää Pirkkalan seurakunnasta näiltä nettisivuilta. Tällä sivulla on tietoja Vanhasta kirkosta ja täällä hautausmaasta, muun muassa Pirkkalan hautausmaan kartta, johon Tyhjän sylin muistoalue on merkitty. Perhejuhlat ja hautajaiset -osiossakin voi olla portfoliohaussa kiinnostavaa tietoa.

Pirkkalan seurakunta jakaa kirkon yhteiset arvot, jotka ovat: usko, toivo ja rakkaus. Strategiakaudella seurakunta vahvistaa kulttuuria, jossa korostuvat rohkeus kokeilla, luoda uutta ja kehittää. Seurakunta haluaa toimia vastuullisesti sekä pitää ovet auki uudelle ja uudistumiselle pysyvää perustaansa kunnioittaen. (Yhdessä–Pirkkalan seurakunnan strategia 2021–2025Linkki avautuu uudessa välilehdessä)

Suunnittelun lähtökohdat tulee esitellä portfoliohaun saatekirjeessä (max. 500 merkkiä). 

Ensimmäinen vaihe, portfoliohaku 29.11.–31.12.2023

Portfoliohakuun osallistuttiin täyttämällä verkkohakemus Pirkkalan seurakunnan sivuilla linkki verkkohakemukseen.
Verkkohakemukseen liitettävät liitteet olivat  

 1. kuvaportfolio 3–10 teosesittelyä hakijan aiemmista teoksista, 
 2. ansioluettelo
 3. kustannusarvio sekä 
 4. max. 500 merkin saatekirje. Saatekirje on mahdollisuus avata työryhmälle, mikä sinua juuri tässä kohteessa kiinnostaa, ja kuinka lähestyisit sitä omasta taiteellisesta työskentelystäsi käsin. Saatekirjeessä voit vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 
 • Mikä sinua Tyhjän sylin muistoalueessa taiteilijana kiinnostaa?
 • Miten oma työskentelysi mahdollisesti sopisi Vanhan kirkon ja hautausmaan kokonaisuuteen? 
 • Millä materiaaleilla ja tekniikalla lähestyisit tätä kohdetta?
 • Millaista kokemusta sinulla julkisen taiteen toteuttamisesta ulkotilaan?
 • Oletko toiminut monialaisessa tiimissä muussa kontekstissa?
 • Jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta julkisen taiteen toteuttamisesta, mikä julkisessa taiteessa viehättää tai miten työskentelysi voisi mielestäsi soveltua julkiseen tilaan, hautausmaalle?

Arviointiperusteet

Hakemusten arvioinnissa painotetaan seuraavia perusteita: 

 • ammattimaisuus taiteen ja muotoilun kentällä
 • työskentelyn ja tuotannon kiinnostavuus ja raikkaus
 • teoksen soveltuvuus julkiseen tilaan hautausmaan ja Vanhan kirkon muodostamaan kokonaisuuteen ja laajemmin osaksi Pappilan aluetta ja Pirkkalan seurakunnan kulttuuria.
 • materiaalin ja toteutuksen soveltuvuus ulos, pitkäikäisyys sekä taiteilijan materiaalin ja tekniikan hallinta
 • kokemus julkisen taiteen hankkeista tai taiteellisten prosessien läpiviennistä osana monialaista yhteistyötä.

Valintaan vaikuttavat lisäksi hakijan ammattitaito ja kokemus julkisen tilan taiteesta ulkotilaan (3–10 kuvan portfolio ja ansioluettelo). Valinnassa huomioidaan hakuilmoituksen ehdot täyttävät hakemukset. Ehdot täyttyvät, kun hakemuksessa on mukana pyydetyt liitteet. Puutteelliset hakemukset jätetään käsittelemättä. 

Toinen vaihe, luonnostilaus

Portfolioiden perusteella kutsutaan taiteilija laatimaan teosehdotus Tyhjän sylin muistoalueelle vuorovaikutuksessa työryhmän kanssa tammikuussa 2024. Valitulle taiteilijalle maksetaan 3000 euron luonnospalkkio, joka vähennetään teoshankintaan edenneestä lopullisesta taiteilijapalkkiosta.

Kolmas vaihe, teoshankinta

Koko haun ratkettua Pirkkalan seurakunta päättää lopullisesta teoshankinnasta helmikuussa 2024. Tilaaja ja taiteilija sopivat teoksen toteutuksesta ja tarkemmasta aikataulusta. Pirkkalan seurakunnalla on oikeus olla toteuttamatta mitään haun ehdotusta.

Neljäs vaihe 

Teoksen toteutus hautausmaalle toukokuu 2024.

Viides vaihe 

Alueen vihkiminen kesäkuu 2024.

Tekijänoikeudet

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. 

Henkilötietojen suoja

Portfoliot sisältävät henkilötietoja muodostaen henkilötietorekisterin. Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille eikä käyttää muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään hakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.
Portfoliohaun etenemisestä tiedotetaan Pirkkalan seurakunnan sivuilla.

Hankintatyöryhmä

Ympäristötaidehankintaa varten Pirkkalan kirkkoneuvosto on perustanut työryhmän, jossa on mukana tilaajan, taiteen ja muotoilun asiantuntijuutta. Työryhmän jäsenet ovat Mika Leijo, Jaana Ristimäki-Anttila, Marja-Leena Seilo ja Elina Vanhatalo.

Tyhjän sylin muistomerkille varattu pyöreä alue Pirkkalan hautausmaalla.

Paikka Tyhjän sylin ympäristötaideteokselle.
Paikka Tyhjän sylin ympäristötaideteokselle.