Kuulutus hoitamattomista haudoista

1. kuulutus 16.9.2020


Pirkkalan seurakunnan vanhalla hautausmaalla osastoilla C-L on seurakunnan suorittamassa katselmuksessa hoitamattomiksi todettuja hautoja. Haudat on merkitty haudalle asetetulla ilmoituksella, hautaluettelo on lisäksi nähtävillä seurakunnan toimistossa, hautausmaan toimistossa ja seurakunnan nettisivuilla. Hautaoikeuden haltija on velvoitettu kunnostamaan hauta vuoden kuluessa hautaoikeuden menettämisen uhalla (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom.).


Lisätietoja ja neuvoja:
Pirkkalan seurakunta, seurakuntatoimisto, 03 342 7300, Suupantie 10, 33960 Pirkkala.
Seurakuntapuutarhuri Elina Vanhatalo 0500 90 8078


Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto


Hoitamattomat haudat 9/2020 Pirkkala

1.    1-0L-04-076
2.    1-0H-05-106/107
3.    1-0G-09-015
4.    1-0F-11-265/266
5.    1-0E-01-003/004
6.    1-0C-04-075/076
7.    1-0C-04-071/074
8.    1-0C-09-175/176

 

Pirkkalan punatiilinen Vanha kirkko sekä hautausmaata.