Ajankohtaiset uutiset

Täältä voit lukea Pirkkalan seurakunnan uutisia. Lue toiminnastamme, tapahtumistamme ja ihmisistä, jotka jäävät mieleen ja koskettavat. Vinkkaa viestintäämme, mistä aiheista toivoisit tehtävän uutisia ja juttuja, kiitos! 

 

Uutislistaukseen

ohjaajat_net_1_M.jpg

Monipuolinen avoin varhaiskasvatus tukee pirkkalalaisia perheitä

15.3.2019 13.00

Pirkkalassa on hyvä ja monipuolinen tarjonta palveluita avoimen varhaiskasvatuksen saralla. Avointa varhaiskasvatusta tarjoavat seurakunta, kunta, MLL Tampereen osaston Pereenkulman perhekeskus sekä MLL Pirkkalan paikallisyhdistys.

─ Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat hyvä vaihtoehto silloin, kun perheellä ei ole tarvetta säännölliselle päivähoidolle. Toimintaan osallistuminen ei vaikuta kotihoidontukeen tai hoitopaikkatakuuseen, kertoo Pirkkalan kunnan varhaiskasvatusyksikön johtaja Outi Moilanen.

─ Pirkkalassa varmasti jokaiselle löytyy paikka tai oma ryhmä, sillä tarjonta on niin monipuolista ja levittäytynyttä koko kunnan alueelle. Jokainen perhe voi tehdä valinnat omien mieltymysten mukaisesti. Avoin varhaiskasvatus kokoaa satoja pieniä ja isompia ihmisiä yhteen viikoittain, täydentää Pirkkalan seurakunnan vastaava lastenohjaaja Laura Furu.

Pirkkalan kunta, seurakunta ja MLL järjestävät viikon mittaan useita erilaisia kokoontumispaikkoja vauva- ja pikkulapsiperheille. Kaikkien ryhmien kokoontumiset on koottu yhteiseen viikkolukkariin, joka on luettavissa kunkin toimijan verkkosivuilla. Lisäksi tarjolla on avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoimintaa 2-5-vuotiaille lapsille useissa eri toimipisteissä Pirkkalan alueella.

─ Työmme taustalla vaikuttaa varhaiskasvatussuunnitelma, jota hyödynnämme toiminnassa. Tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaisesti perheiden hyvinvointia. Toimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen ammattilaiset, toteaa Laura Hyttinen, joka työskentelee MLL Tampereen osaston Pereenkulman perhekeskuksessa lapsi- ja perhetyönohjaajana.

Vertaistuesta voimaa perheiden arkeen

Perhe- ja vauvaryhmät ovat lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, joissa perheillä on mahdollisuus tutustua toisiin samanlaisessa elämäntilanteissa oleviin perheisiin ja saada vertaisryhmän kasvatuksellista tukea. Ryhmiin voi osallistua lapset ja vanhemmat yhdessä, myös isovanhemmat ja muut läheiset ovat tervetulleita.

─ Ryhmiin voi tulla kokeilemaan ja etsimään omaa paikkaa, sellaista mikä tuntuu omalle perheelle hyvältä. Toiminta ei vaadi sitoutumista ja se on maksutonta, rohkaisee Furu.

─ Perhekerhot ovat tällä hetkellä kovin suosittuja ja niissä käy paljon porukkaa. Ne ovat erittäin tärkeitä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja samassa elämäntilanteessa oleville perheille, jatkaa Moilanen.

─ Uusille pirkkalalaisperheille perhe- ja vauvaryhmät ovat loistavia kohtaamispaikkoja. Sieltä on mahdollisuus saada uusia ystäviä niin lapsien kuin aikuistenkin. Erityisen tärkeinä näen nämä ryhmät perheille, joilla ei ole tällä alueella läheisten tukiverkkoa, sanoo Hyttinen.

Yhteistyötä tehdään perheiden hyväksi

Avoimen varhaiskasvatuksen toimijat tekevät yhteistyötä toiminnan suunnittelussa sekä myös käytännön tasolla. Yhteistyötä on tehty muun muassa lasten kerhotoiminnassa ystäväkerhotoiminnan kautta.

─ Meillä on ystäväkerhoja. Olemme kerhon kanssa vierailleet toisen kerhon luona. Olemme myös muistaneet ystäväkerholaisia kirjein, kortein ja valokuvin, selvittää Furu.

Furu jatkaa, että eri toimijoiden yhteinen suunnittelu on tärkeää. Siten mahdollistetaan monipuoliset ja kattavat avoimen varhaiskasvatuksen palvelut pirkkalalaisille.
─ On tärkeää, että palvelut tukevat toisiaan ja päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin.

─ Pirkkalassa pitää tukea lasten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Arvostamme kovasti perheiltä tullutta palautetta ja sen pohjalta kehitämme toimintaa yhdessä. Yksi konkreettinen esimerkki on Wivi-talon avaaminen Nuolialan koulun pihapiirissä avoimen varhaiskasvatuksen toiseksi tilaksi syksyllä 2018, toteaa Moilanen.

Kerholukkari
Pirkkalan seurakunta, Pirkkalan kunta, MLL Tampereen osasto sekä MLL Pirkkalan paikallisyhdistys tarjoavat paljon maksuttomia lapsiperheiden kohtaamispaikkoja.
Tästä voi tarkastella lukkaria isompana.

 

Kuvatekstit:
Avointa varhaiskasvatusta suunnitellaan yhdessä.
Kuvassa vas. Pirkkalan seurakunnan vastaava lastenohjaaja Laura Furu, MLL Tampereen osaston Pereenkulman perhekeskuksen lapsi- ja perhetyönohjaaja Laura Hyttinen sekä Pirkkalan kunnan varhaiskasvatusyksikön johtaja Outi Moilanen.

Ystäväkerhotoiminnan puitteissa seurakunnan ja MLL Tampereen osaston kerhot tapasivat toisiaan Pereenkulman perhekeskuksessa. Tällä kertaa he saivat nauttia Asta Ihamäen toteuttamasta pöytäteatteriesityksestä.

Ystäväkerholaiset tapaavat. Pirkkalan seurakunnan kerholaiset saapuivat vierailulle MLL Tampereen osaston Pereenkulman perhekeskukseen.

Teksti ja kuvat: Mari Lilja