Tukea arkeen lapsiperheille -toiminta

Ota yhteyttä, jos

  • koet, että sinulla ei ole riittävää turvaverkkoa tällä hetkellä
  • kaipaat käytännön tukea lasten- tai kodinhoidossa
  • haluat jutella kasvatukseen tai lastenhoitoon liittyvistä asioista
  • sinua askarruttaa perheen taloudellinen tilanne
  • tarvitset aikaa omien asioiden hoitamiseen.


Mietitään yhdessä, minkälainen tuki sinua auttaa. Apua on mahdollisuus saada muutamia kertoja n. 2 h kerralla.

Yhteystiedot:
Sirkka Nylund
diakoniatyöntekijä
050 434 8320
sirkka.nylund@evl.fi


Maritta Partanen
lastenohjaaja
040 640 2526
maritta.partanen@evl.fi

Tukea arkeen lapsiperheille -esite

enkeli ja lapsi