Kasvatuksen ohjausryhmä

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat pyhäkoulu-, päiväkerho-, perhekerhotyö, yhteydet päiväkoteihin sekä kouluikäistyö. Lisäksi tehtäviin kuuluu pienille lapsille ja heidän perheilleen suunnatut tapahtumat. Perhediakoniatyön osalta tehdään yhteistyötä diakoniatyön kanssa. Tehtäväalueen työmuodot palvelevat lähinnä alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Tehtäväalueen tavoite on pitää seurakunnan ydinsanomaa esillä sanoin ja teoin lasten ja heidän perheiden parissa. Toiminnan perustan luovat kerhot ja muut ryhmät. Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen on keskeinen tavoite. Työ on matalan kynnyksen toimintaa, joka kannustaa ja rohkaisee perheitä arjen kristillisyyteen. Toimintatavassa huomioidaan lapsilähtöisyys.

(Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus ja kouluikäistyö muuttuvat yhdeksi tiimiksi sekä varhaiskasvatuksen ohjausryhmä muuttuu kasvatuksen ohjausryhmäksi 1.8.2020 alkaen.

Jäsenet 2021-2022

Puheenjohtaja: Janina Kulmanen
Mari Laiho, Päivikki Malm, Alpo Partanen, Mirja Toiva, Tiina Vaaja ja Matti Ylitalo.
Kirkkoneuvoston edustaja: Heli Söderholm-Laakso.

Ohjausryhmän muistiot

 

Muistio 1_8.2.2022

Muistio 4_15.11.2021

Muistio 3_25.8.2021

Muistio 2_1.6.2021

Muistio 1_18.3.2021

Muistio 26.11.2020

Muistio 11.11.2020

Muistio 27.8.2020

Varhaiskasvatuksen ohjausryhmän muistio 3_2019_26.9.2019