Varhaiskasvatuksen ohjausryhmä

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueeseen kuuluvat pyhäkoulu-, päiväkerho-, perhekerhotyö, yhteydet päiväkoteihin. Lisäksi tehtäviin kuuluu pienille lapsille ja heidän perheilleen suunnatut tapahtumat. Perhediakoniatyön osalta tehdään yhteistyötä diakoniatyön kanssa. Tehtäväalueen työmuodot palvelevat lähinnä alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Tehtäväalueen tavoite on pitää seurakunnan ydinsanomaa esillä sanoin ja teoin lasten ja heidän perheiden parissa. Toiminnan perustan luovat kerhot ja muut ryhmät. Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen on keskeinen tavoite. Työ on matalan kynnyksen toimintaa, joka kannustaa ja rohkaisee perheitä arjen kristillisyyteen. Toimintatavassa huomioidaan lapsilähtöisyys.

Jäsenet 2019-2020

Puheenjohtaja: Tuomas Hoffrén
Eeva Leskinen, Päivikki Malm, Alpo Partanen, Mirja Toiva, Tiina Vaaja ja Matti Ylitalo.
Kirkkoneuvoston edustaja: Heli Söderholm-Laakso.

Ohjausryhmän muistiot

Varhaiskasvatuksen ohjausryhmän muistio 3_2019_26.9.2019

Muistio 4_2018

Muistio 1_2018