Diakonia- ja lähetystyön ohjausryhmä

Diakonia on seurakunnan perustehtävä, jonka lähtökohtana on Jeesuksen antama esimerkki ja hänen opetuksensa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta riittävästi. Diakonia antaa seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisen hyväksi ja kannustaa siihen. Diakonia puhuu niiden puolesta, joiden oma ääni ei kuulu yhteisössä.

Seurakunnan kansainväliseen vastuuseen sisältyy:

  1. Lähetystehtävä:
    Lähetys on seurakunnan perustehtävä, johon Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäsky kutsuu. Lähetys toteutuu yhteistyössä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Paikallisesti työ läpäisee kaikki tehtäväalueet, kutsuu vapaaehtoisia vastuunkantajia, innostaa lähetysnäkyyn, huolehtii kansainvälisyyskasvatuksesta ja sisältää paikallisen monikulttuurisuuden kohtaamisen. Kokonaisvaltaisessa lähetyksessä on mukana oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden puolustaminen.
     
  2. Kansainvälinen diakonia ja ystävyysseurakuntatoiminta:
    Seurakunta auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä Kirkon Ulkomaanavun kautta. Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakuntien välistä kumppanuutta ja vuorovaikutusta sekä kansainvälisyyskasvatusta. Ystävyysseurakuntatoiminnassa hyödynnetään myös hiippakunnan kansainvälisiä suhteita.

Jäsenet 2021-2022

Puheenjohtaja: Liisa Heinänen
Reino Jussila, Kai Kinnunen, Helena Kivioja, Armi Kärki, Jari Keränen ja Kristiina Mäkinen.
Kirkkoneuvoston edustajana: Anna-Maija Lahtinen.

Muistiot

Muistio 3_28.9.2022

Muistio 2_8.6.2022

Muistio 1_2.2.2022

Muistio 5_23.11.2021

Muistio 4_15.9.2021

Muistio 3_26.5.2021

Muistio 2_24.3.2021

Muistio 4_ 17.11.2020

Muistio 3_15.9.2020

Muistio 2_ 28.5.2020

Muistio 1_28.1.2020