Pirkkalan seurakunta on Tampereen hiippakuntaan kuuluva kasvava ja aktiivinen  yli 14 000 jäsenen yhteisö. Työntekijöitä on tällä hetkellä 46.

Avoimet työpaikat

Vireässä, aktiivisessa ja innostavassa Pirkkalan seurakunnassa on avoinna johtava diakoniatyöntekijän virka sekä määräaikainen diakonian virka.

 

Johtava diakoniatyöntekijän virka

Pirkkala tarjoaa haastavan ja innostavan ympäristön nopeasti kasvavana kuntana. Johtavan diakoniatyöntekijän virka on seurakunnassa uusi. Haemme siihen henkilöä, jolla on strategista näkemystä diakonian kehittämisestä ja kykyä johtaa neljän hengen diakoniatiimiä. Virkaan sisältyy myös työnjaon mukaisesti diakonian perustyötä.

Viran pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (nro 124/24.1.2017) mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen diakonian virkaan kelpuuttava tutkinto. Pidämme seurakuntatyön tuntemusta tärkeänä. Lisäksi edellytetään tehtävään soveltuvan esimieskoulutuksen suoritusta tai koulutukseen sitoutumista. Arvostamme aikaisempaa esimieskokemusta. Tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa tarvitaan diakoniatyön hyvää ammatillista osaamista, kykyä työalan kehittämiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisen median hallintaa.

Viran palkkaus sijoittuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 601. Virkaan valittavan henkilön on oltava ev.lut.kirkon konfirmoitu jäsen ja toimitettava työnantajalle ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus  sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Johtavan diakoniatyöntekijän virka täytetään 1.10.2019 alkaen.

Määräaikainen diakoniatyöntekijän virka

Diakoniatyöhön on perustettu uusi määräaikainen virkasuhde ajalle 1.8.2019–31.12.2022. Kyseessä on diakoniatyön vahvistaminen ja kehittäminen erityisesti ns. etsivän diakoniatyön osalta.

Haemme työntekijää, joka

- lähtee rohkeasti tavoittamaan niitä, joita diakoniatyö ei muuten tavoita
- vahvistaa työtä, jota tehdään päihteiden käyttäjien sekä heidän läheistensä kanssa
- kehittää sosiaalista ruoka-apua ja yhteisöruokailua
- osallistuu yhteiseen diakoniatyöhön erikseen sovittavan työnjaon mukaisesti.

Hakijalla tulee olla kirkkohallituksen päätöksen (nro 124/24.1.2017) mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen diakonian virkaan kelpuuttava tutkinto. Arvostamme seurakuntatyön tuntemusta. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Virkaan valittavan henkilön on oltava ev.lut.kirkon konfirmoitu jäsen ja toimitettava työnantajalle ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus  sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Virkoihin liittyvät kirjalliset hakemukset, joista näkyy opinto- ja työhistoria, on toimitettava 23.5.2019 klo 15:een mennessä osoitteeseen Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvosto, Suupantie 10, 33960 Pirkkala.
Hakemuksen voi  jättää myös sähköpostilla osoitteeseen reetta-liisa.majamaki@evl.fi.
Hakemuksesta tulee selvästi näkyä, kummasta avoinna olevasta virasta on kyse.
Molempien virkojen täyttämiseen liittyvät mahdolliset haastattelut tapahtuvat 28.5.2019.

Lisätietoa antavat diakoniatyön pappi Jukka Jormanainen 050 364 5796, jukka.jormanainen@evl.fi,  ja kirkkoherra Olli-Pekka Silfverhuth 0500 836 000, olli-pekka.silfverhuth@evl.fi.

peukalo