Ajankohtaiset uutiset

Täältä voit lukea Pirkkalan seurakunnan uutisia. Lue toiminnastamme, tapahtumistamme ja ihmisistä, jotka jäävät mieleen ja koskettavat.
Vinkkaa viestintäämme, mistä aiheista toivoisit tehtävän uutisia ja juttuja, kiitos! 

 

Uutislistaukseen

Reilun kaupan suklaalevy.

Reilu kauppa vähentää ilmastopäästöjä

17.10.2019 10.59

Kasvava tietoisuus ruoantuotannon kielteisistä vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja ympäristön hyvinvointiin on saanut monet meistä pohtimaan, mitä lautaselleen laittaa. Elintarvikkeiden ilmastopäästöt, vaarantunut globaali ruokaturva ja vastuullisuutta lupaavat sertifiointimerkit eivät kuitenkaan ole helppoja paloja purtavaksi – mistä tässä kaikessa on oikein kyse ja miten Reilu kauppa rakentaa ilmastoystävällistä ruoantuotantoa?

Reilun kaupan viikkoa vietetty jo  20 vuotta

Reilun kaupan viikko vietetään 21.–27.10. Reilun kaupan viikkoa on jo Suomessa vietetty 20 vuotta. Viikon tarkoituksena on muistuttaa kaikkia suomalaisia Reilun kaupan olemassaolosta ja siitä, miten kukin meistä voi omilla ostosvalinnoillaan vaikuttaa.

Ilmastomuutos kiihtyy

Maailman ruoantuotannon on todettu kiihdyttävän ilmastonmuutosta sekä ympäristön happamoitumista ja rehevöitymistä. Ruoantuotanto kuluttaa runsaasti resursseja, kuten vesivaroja, ravinteita ja energiaa sekä tuottaa päästöjä. Maataloustuotanto aiheuttaa jopa 11 prosenttia globaaleista ilmastopäästöistä.

Kestämätön viljely lisää ympäristöongelmia ja vauhdittaa ilmastonmuutosta. Se näivettää luonnon monimuotoisuutta, aiheuttaa vesistöjen likaantumista ja heikentää globaalina hiilinieluna toimivan maaperän koostumusta. Lisäksi metsiä raivataan uusien peltojen ja laidunmaan tieltä.

Reilu kauppa rakentaa ilmastoystävällistä tuotantoa

Reilun kaupan kriteerit edellyttävät kestäviä toimintatapoja Reilussa kaupassa mukana olevilta pienviljelijöiltä, plantaaseilta ja yrityksiltä. Kriteereihin sisältyy useita ilmastopäästöjä, energian ja veden kulutusta sekä kemikaalien ja keinotekoisten lannoitteiden käyttöä rajoittavia ja vähentäviä kohtia.  Kemikaalien käytön vähentäminen onkin ollut yksi Reilun kaupan tärkeistä saavutuksista.

Reilun kaupan paikalliset työntekijät järjestävät maataloustuottajille koulutusta ja työpajoja, jotka ohjaavat tuottajia suojelemaan maaperän rikkautta ja ehkäisemään haitallisia maankäytön muutoksia. Viljelijöitä koulutetaan esimerkiksi puiden istuttamisesta, kompostoinnista, luonnonmukaisesta tuotannosta, uusiutuvan energian käytöstä sekä jätehuollon parantamisesta. Järjestäytyminen Reilun kaupan osuuskuntiin puolestaan edesauttaa viljelijöiden keskinäistä yhteistyötä ja ympäristöystävällisten tuotantotapojen leviämistä.

Vastuullisuuden edistäminen

Ruoantuotannon ilmastopäästöjen vähentäminen vaatii merkittäviä muutoksia koko ruokaketjussa, aina viljelypelloilta ruokapöytiin saakka.

Suomessa Reilu kauppa tekee vaikuttamistyötä sparratakseen yrityksiä ja poliittisia päättäjiä tekemään kestäviä ratkaisuja ja hankintoja. Reilu kauppa myös kasvattaa tietoisuutta kuluttajien keskuudessa esimerkiksi kampanjoiden ja viestinnän kautta sekä yhteistyössä Reilun kaupan korkeakoulujen, koulujen, kaupunkien, seurakuntien ja jäsenjärjestöjen kanssa.

Reilun kaupan seurakuntana sekä ympäristödiplomi-seurakuntana olemme mukana maailmanlaajuisessa liikkeessä ilmaston ja ihmisoikeuksien puolesta. Ilmastonsuojelu ja haitallisten päästöjen vähentäminen vaatii kuitenkin meiltä kaikilta aktiivisia toimia.

Jos ostat, osta Reilun kaupan tuote
– se on ilmastoteko!

 

Tervetuloa torstaina 24.10. klo 13-19
maistelemaan Reilun kaupan kahvia
Pirkkalan Citymarkettiin.

Seurakuntamme kahvilassa Sirpakassa
on myynnissä Reilun kaupan tuoteita,
joten tervetuloa vastuullisille ostoksille.

 

Lähde: Reilu kauppa ry