Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

  • 60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun
  • 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa
  • 20 % ohjataan kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön

Lahjoita oman seurakuntasi kautta Yhteisvastuukeräykseen

Jos haluat varmistaa, että lahjoituksesi päätyy keräykselle Pirkkalan seurakunnan kautta, käytä seurakunnan viitenumeroa 302 494. Jokaisella seurakunnalla on oma viitenumero, jonka avulla varat ohjautuvat oikealle seurakunnalle. Seurakunnat ohjaavat keräystuloistaan 20 prosenttia paikalliseen keräyksen teeman mukaiseen käyttöön.

MOBIILILAHJOITUS
MobilePay 23710. Tämä on seurakuntamme oma MobilePay lahjoitusnumero.

SIRPAKKA
Sirpakassa voi lahjoittaa kortilla haluamansa summan (iZettele-laitteella). 

NETTILAHJOITUS
Pirkkalan seurakunnan oma lahjoitussivu löytyy osoitteesta
yhteisvastuu.fi/pirkkalaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Siellä voi lahjoittaa haluamansa summan helposti.

SUORAT TILINUMEROT
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola pankki FI14 5000 0120 2326 28
Saaja: Kirkkopalvelut/Yhteisvastuukeräys
Viitenumero: 302 494 

Yhteysvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen

 

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmallakin. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022. 

Kampanjassa nostamme erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä. Hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi. Uraauurtava verkossa tapahtuvan etsivän nuorisotyön toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu ensi vuoden kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Yhteensä neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa näistä nuoria ja naisia – ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan saralla.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

Omaan seurakuntaa jää tuotosta 20 %

Keräyksen tuotosta jää 20 % Pirkkalan seurakuntaan. Tällä tuetaan Pirkkalan perheystävätoiminnan kehittämistä sekä yläkouluikäisten nuorten toiminnallisten vertaisryhminen aloittamista, kertoo Pirkkalan seurakunnan Yhteisvastuun keräyspäällikkö Laura Furu.

Lipaskeräys käynnistyy maaliskuussa. 
Jos haluat lipaskerääjäksi, ota yhteyttä Jouni Kivimaa p. 050 523 5025, jouni.kivimaa@evl.fi

 

Lisää Yhteisvastuukeräyksestä löydät täältä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

___________________________________________________________________________________

Yhteisvastuukeräys 2021

Yhteisvastuukeräys 2021 tulos oli Pirkkalassa 12  324,63 euroa, josta seurakuntaa jäävä 20 %:n osuus oli 2 464,93 euroa. Vuoden 2021 teemana oli ikäihmiset. Seurakunnan oma osuus käytetään ikäihmisten ahdingon helpottamiseen. Apu ohjataan ikäihmisille seurakunnan diakoniatyön kautta.

_______________________________________________________________________________

Yhteisvastuukeräys 2020

Yhteisvastuukeräys 2020 tulos oli Pirkkalassa 13 208,77 euroa, josta seurakuntaa jäävä 20 %:n osuus oli 2 641,75 euroa. Vuoden 2020 teemana oli vanhemmuus. Oman seurakunnan osuus käytetään perheitä tukevaan retkitoimintaan yhteistyössä MLL:n kanssa. Koronatilanteesta johtuen retkitoiminta ei ole vielä pystytty toteuttamaan. Toiminta mahdollistuu koronatilanteen helpottuessa.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________