Lähetys- ja kansainvälinen vastuu

Jokaisen kristityn tehtävä on ottaa Jeesuksen antama lähetyskäsky vastaan.  Lähetystyö on ilosanoman levittämistä sanoin ja teoin, lähellä ja kaukana. Kirkon kansaivälistä työtä tekevät järjestöt toimivat yhdessä seurakuntien kanssa.

Pirkkalan seurakunnalla on sopimukset Suomen Ev.Lut Kansanlähetyksen, Lähetysyhdistys Kylväjän, Medialähetys Sanansaattajien ja Suomen Lähetysseuran kanssa.

Kirkon lähetysjärjestöt tekevät yhteistyötä kehitysyhteistyössä, rauhantyössä ja humanitaarisessa avussa Kirkon Ulkomaanavun kanssa, mikä on kirkon diakoninen avustusjärjestö.

Kansainvälinen vastuu

Kirkon Ulkomaanapu tekee laajalti avustustyötä maailmalla. Kenties tunnetuimmassa vuotuisessa tapahtumassa, Yhteisvastuukeräyksessä ovat mukana kaikki Suomen luterilaiset seurakunnat.

Kirkon Ulkomaanapu hallinnoi ja toteuttaa myös Naisten pankin rahoittamaa kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja omaehtoista toimeentuloa kestävän kehityksen periaattein. Naiset ovat Naisten Pankin työn keskiössä. Tukemalla naista autamme koko perhettä ja myös koko kyläyhteisöä.

 

Tule mukaan!

Pirkkalan seurakunnassa  voit osallistua:

  • pienryhmiiin ja tapahtumiin
  • auttamalla  ja osallistumalla lähetysnäyttelyihin
  • lähtemällä vapaaehtoiseksi lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakan toimintaan leivonta- tai myyntipuolelle
  • lahjoittamalla tuotteita tai leivonnaisia Sirpakkaan tai erillisiin tapahtumiin
  • pitämällä yhteyttä nimikkolähetteihin 
  • tilaamalla ja lukemalla lähetysjärjestöjen lehtiä ja lähettien kirjeitä
  • antamalla taloudellista tukea
  • rukoilemalla lähettien ja lähetystyön puolesta
  • ehdottamalla tapahtumaa lähetystyön hyväksi

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso: minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matt. 28:18–20)

 

 

YouTube-video
YouTube-video

                                                 

Yhteistyöjärjestöt

    

    

 


Image result for kansanlähetys logokokovari-320x127

Ota yhteyttä

Jukka Jormanainen
kappalainen, diakonia ja lähetystyö
Suupantie 10
33960 Pirkkala
Anne  Sihvonen
lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Suupantie 10
33960 Pirkkala